Posts

Showing posts from April, 2016

Mimosa Bathroom set!

Image
I finished my next set "Mimosa Bathroom". It's very modern and you can use it in very diffrent ways to decor your bathroom. I have a lot of problems with every single objects but I fixed all except one. When you put clutter on counter they are floating in air I don't know how to fix it. The only way to put clutter on other surface you need to buy again object. I hope I will fix it oneday. Now I'm working so I don't have so much time like for the last 3 months. I hope you like it guys and enjoy the set ^_^

Skończyłem mój kolejny zestaw "Mimosa Bathroom". Jest to bardzo modernistyczny zestaw którego możesz użyć na wiele różnych sposób by urządzić swoją łazienkę. Miałem dużo problemów z każdym z obiektów ale wszystkie naprawiłem oprócz jednego. Kiedy postawisz dekoracje na szafkę i spróbujesz postawić na podłodze obiekt będzie wisiał w powietrzu. Jednym sposobem by połozyć obiekt na innej powierzchni musisz znowu kupić obiekt. Mam nadzieje  że w końcu …

New set is coming!

Image
Meanwhile I started new set. This time I will make bathroom. I hope I will not have any problems with it :D For now I present you preview :)

W miedzy czasie zaczałem nowy zestaw. Tym razem zrobi łazienkie. Mam nadzieje że nie będę miał żadnych problemów. Póki co przedstawiam wam zapowiedź :D


Scandinavian Bedroom - New Set! *UPDATED*

Image
Today I present you Scandinavian Bedroom! I wan to make in future all Scandinavian interior,I hope I'll make all rooms. It will be my first such a big project. But first of it is bedroom. It's simple and modern. Also in thursday will be available Scandinavian Bedroom for The Sims 3 on TSR ^_^ I hope you like it :D <3

FIXED! 
- Add Bed Frame and Seperated Bed
- Bed Bench, Living Chair updated for toddlers
- Ceiling Lamp fixed

Dziś prezentuje wam Scandinavian Bedroom! W przyszłości chce zrobić całe wyposażenie domu w stylu Scandinavian, mam nadzieje że zrobię wszystkie pokoje. Będzie to pierwszy taki mój duży projekt. Ale na początek sypialnia. Jest prosta i modernistyczna. Również w czwartek Scandinavian Bedroom będzie dostępna dla The Sims 3 na TSR ^_^ Mam nadzieje że wam się podoba :D

NAPRAWIONE! 
- Dodana Rama do łózka i materac 
- Bed Bench, Living Chair zaktualizowane dla małych dzieci 
- Żyrandol naprawiony 

Scandinavian Bedroom UPDATED FOR CATS & DOGS AND DECMBER PATCH!

Set is finished!

I finished set as to TS 3 and TS4. I will upload it later because I need to work with presentations to The Sims 4 but you can see complete set on my Facebook :D

Skończyłem zestaw, jak do TS 3 tak i do TS 4. Opublikuje go później bo ciagle muszę popracowac nad prezentacjami do The Sims 4 ale możecie zobaczyć kompletny zestaw na moim Facebooku :D

Scandinavian Bedroom - Upcoming Set!

Image
I've started new set. This time I'm gonna make this for The sims 4 and The Sims 3 ^_^ I give u preview:D

Zacząłem nowy zestaw. Tym razem chce zrobić ten zestaw do The Sims 3 i The Sims 4. A tak prezentuje się zapowiedź :D


Contemporary Shaker Kitchen *UPDATED*

Image
After a long way with fighting to fix errors I can finally give you Contemporary Shaker Kitchen! One of reason why it takes me so long to make it is how complitaced was creating all smaller objects to counter and cabinets. This take me to much time. There are few problems I hope I will learn how to fix them but for now it has to be like this. In High Counters shading is not smooth, and in Cabinet upside is brighten than counters. They are not a big problems but it's annoying for me :D I hope you like it guys, and enjoy playing with it  ^_^ Love you :D

Po długim czasie walczenia z problemami w końcu mogę dać wam Contemporary Shaker Kitchen! Jednym z powodów dlaczego zajęło mi to aż tyle czasu było skomplikowanie stworzenia mniejszych szafek do obiektu. To mi zajeło tyle czasu. Jest jeszcze parę problemów ale mam nadzieje że nauczę się jak je naprawić, ale na razie musi być tak jak jest. W wysokich szafkach cienie nie przechodzą gładko i w szafkach wiszących górna część jest jaśniej…