Friday, September 23, 2016

Optimise Dining Room - NEW SET!

After a long time of not posting and creating anything I created small set. It’s called “Optimise Dining Room” . I have start this set 4 months ago but I have a lot work and I couldn’t finish this set faster and I want to apologizes for that :)
Optimise Dining Room is simple warm place where you can enjoy your dinner with familly. It’s really comfy. Fireplace is very clasical but with modern style of other furniture it gives you very nice connection that everyone loves. All you need to prepare familly’s favourite meal and set fire to fireplace and let all your problems disappear.
I hope you like it and enjoy the set ^_^

Po długim czasie nic nie tworzenia i nie wstawiania stworzyłem mały zestaw. Nazywa się "Optimise Dining Room" . Zacząłem ten zestaw 4 miesiące temu  ale że miałem duży nakład pracy nie mogłem go skończyć szybciej za co chce przeprosić :)
Optimise Dining Room to proste, ciepłe miejsce gdzie możesz cieszyć się posiłkiem z rodziną. Jest bardzo wygodne. Kominek jest bardzo klasyczny co z modernistycznym stylem pozostałych mebli daje bardzo fajne połączenie którzy wszyscy pokochają. Jedyne czego potrzebujesz to przygotować ulubiony posiłek,  rozpalić w kominku i pozwolić by wszystkie problemy zniknęły.
Mam nadzieje że podoba się wam zestaw ^_^

Set contains:
- Bookcase ( 3 solid switches, 3 wood switches )
- Table 2x1 ( 4 switches)
- Table 3x1 ( 4 switches ) 
- Chair ( 6 switches ) 
- Fireplace ( 2 switches )
- Mirror ( 2 switches )
- Mini Bar ( 5 switches )


Thursday, April 28, 2016

Mimosa Bathroom set!

I finished my next set "Mimosa Bathroom". It's very modern and you can use it in very diffrent ways to decor your bathroom. I have a lot of problems with every single objects but I fixed all except one. When you put clutter on counter they are floating in air I don't know how to fix it. The only way to put clutter on other surface you need to buy again object. I hope I will fix it oneday. Now I'm working so I don't have so much time like for the last 3 months. I hope you like it guys and enjoy the set ^_^

Skończyłem mój kolejny zestaw "Mimosa Bathroom". Jest to bardzo modernistyczny zestaw którego możesz użyć na wiele różnych sposób by urządzić swoją łazienkę. Miałem dużo problemów z każdym z obiektów ale wszystkie naprawiłem oprócz jednego. Kiedy postawisz dekoracje na szafkę i spróbujesz postawić na podłodze obiekt będzie wisiał w powietrzu. Jednym sposobem by połozyć obiekt na innej powierzchni musisz znowu kupić obiekt. Mam nadzieje  że w końcu to naprawie.  Teraz pracuje więc nie mam tyle czasu co przez ostatnie 3 miesiące. No cóż kochani mam nadzieje że wam się podoba ^_^

Mimosa Bathroom


 Set contains:
- Bathtub ( 12 switches )
- Counter ( 10 wood switches, 12 solid switches )
- Jar With Soap ( No switches ) 
- Toliet ( 12 switches ) 
- Magazine Hoolder ( 3 switches )
- Mirror ( 4 switches )
- Pedestal Sink ( 12 switches )
- Plant Large ( 4 switches )
- Plant Medium ( 4 switches )
- Sink ( 10 wood switches, 12 solid switches )
- Shower ( 4 switches )

Sunday, April 17, 2016

New set is coming!

Meanwhile I started new set. This time I will make bathroom. I hope I will not have any problems with it :D For now I present you preview :)

W miedzy czasie zaczałem nowy zestaw. Tym razem zrobi łazienkie. Mam nadzieje że nie będę miał żadnych problemów. Póki co przedstawiam wam zapowiedź :D


Tuesday, April 12, 2016

Scandinavian Bedroom - New Set!

Today I present you Scandinavian Bedroom! I wan to make in future all Scandinavian interior,I hope I'll make all rooms. It will be my first such a big project. But first of it is bedroom. It's simple and modern. Also in thursday will be available Scandinavian Bedroom for The Sims 3 on TSR ^_^ I hope you like it :D <3

Dziś prezentuje wam Scandinavian Bedroom! W przyszłości chce zrobić całe wyposażenie domu w stylu Scandinavian, mam nadzieje że zrobię wszystkie pokoje. Będzie to pierwszy taki mój duży projekt. Ale na początek sypialnia. Jest prosta i modernistyczna. Również w czwartek Scandinavian Bedroom będzie dostępna dla The Sims 3 na TSR ^_^ Mam nadzieje że wam się podoba :D

Scandinavian Bedroom

 Set contains:
- Frames ( No switches )
- Bed Bench ( 7 switches )
- Bed ( 6 switches )
- Ceiling Lamp ( 5 switches )
- Painting ( 7 variations )
- End Table ( 11 switches )
- Living Chair ( 7 switches )

DOWNLOAD! 

About deco door I used, here is the link :) DOWNLOAD

Monday, April 11, 2016

Set is finished!

I finished set as to TS 3 and TS4. I will upload it later because I need to work with presentations to The Sims 4 but you can see complete set on my Facebook :D

Skończyłem zestaw, jak do TS 3 tak i do TS 4. Opublikuje go później bo ciagle muszę popracowac nad prezentacjami do The Sims 4 ale możecie zobaczyć kompletny zestaw na moim Facebooku :D

Thursday, April 7, 2016

Scandinavian Bedroom - Upcoming Set!

I've started new set. This time I'm gonna make this for The sims 4 and The Sims 3 ^_^ I give u preview:D

Zacząłem nowy zestaw. Tym razem chce zrobić ten zestaw do The Sims 3 i The Sims 4. A tak prezentuje się zapowiedź :D


Wednesday, April 6, 2016

Contemporary Shaker Kitchen!

After a long way with fighting to fix errors I can finally give you Contemporary Shaker Kitchen! One of reason why it takes me so long to make it is how complitaced was creating all smaller objects to counter and cabinets. This take me to much time. There are few problems I hope I will learn how to fix them but for now it has to be like this. In High Counters shading is not smooth, and in Cabinet upside is brighten than counters. They are not a big problems but it's annoying for me :D I hope you like it guys, and enjoy playing with it  ^_^ Love you :D

Po długim czasie walczenia z problemami w końcu mogę dać wam Contemporary Shaker Kitchen! Jednym z powodów dlaczego zajęło mi to aż tyle czasu było skomplikowanie stworzenia mniejszych szafek do obiektu. To mi zajeło tyle czasu. Jest jeszcze parę problemów ale mam nadzieje że nauczę się jak je naprawić, ale na razie musi być tak jak jest. W wysokich szafkach cienie nie przechodzą gładko i w szafkach wiszących górna część jest jaśniejsza. Nie są to duże problemy ale mnie irytują :D Mam nadzieje że wam się podoba i bawicie grając nią ^_^ Kocham was :D

Contemporary Shaker Kicthen

 
 
 
 
 
 
 


Set contains:
- High Counter Left (6 switches)
- High Counter Right (6 switches)
- Counter (6 switches)
- Counter 1 (6 switches)
- Kicthen Island (6 switches)
- Cabinet (6 switches)
- Stove (3 switches)
- Barstool (6 switches)